Administrācija

Direktore
: 14 + 12 =

+ 371 672 110 39

+ 371 298 042 08

+ 371 673 380 21

Direktores vietniece studiju un metod. darbā
: 12 + 15 =

Inese Vingre-Ruskule

+ 371 673 380 21

+ 371 292 327 20

+ 371 673 380 21

Studiju programmas vadītāja
: 13 + 11 =

Laila Kelmere

+371 673 380 21

+371 293 661 93

+371 673 380 21

Studiju daļas inspektore, studiju maksājumi, studiju kredīti
: 7 + 9 =

Olga Ose

+ 371 673 380 21

>+ 371 298 042 08

+ 371 673 380 21

Sadarbības partneri

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.