Likumi

Augstskolu likums [ārēja saite]

Izglītības likums [ārēja saite]

Profesionālās izglītības likums [ārēja saite]

Zinātniskās darbības likums [ārēja saite]

Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā [.pdf]